Kollégium

Szeretettel köszöntik a Kollégium munkatársai!

A kollégiumban Kazincbarcikáról és környékéről, valamint az ország egész területéről fogadunk fiatalokat, akik a Don Bosco Iskolában tanulnak.

Kollégiumunkban Don Bosco vidám és következetes nevelési módszere alapján a fiatalok több figyelmet, türelmet, szeretetet, odafigyelést, megértést és változatosabb programot kapnak, mint az átlagos kollégiumokban. Kollégiumunk munkatársai szem előtt tartják a keresztény értékrendet, a gyermekszeretetet, a tanuló személyiségének egyéni fejlesztését. A benn lakók közül a legtöbben halmozottan hátrányos helyzetűek, előfordulnak lelkileg sérült fiatalok is: csonka családból, nevelőszülőktől, munkanélküliséggel terhelt és anyagi, megélhetési problémák sújtotta területről. A rendelkezésre álló eszközökkel segítünk a szociálisan rászoruló gyerekek helyzetén, felhívjuk figyelmüket az igényelhető támogatásokra, kedvezményes étkeztetésre, a szilenciumokon fejlesztő foglalkoztatásokat tartunk számukra.

Don Bosco nevelési módszerének köszönhetően a gondok megelőzésére törekszünk, állandóan a fiatalok között vagyunk. Bosco Szent János szavaira gondolva nevelünk: 

„Ne találj kibúvót hibáid alól, inkább javulj meg.”

„Szeretet mindig győz.”

Don Bosco

Célunk becsületes állampolgárok és jó keresztények nevelése.

Szervezünk olyan csoportfoglalkozásokat, ahol elsősorban a mindennapi élettel kapcsolatos ismereteket, a közösségi együttélés normáit, a szociális viselkedés alapvető szabályait tanítjuk, és a konfliktuskezelő képességet fejlesztjük.

A szabadidős tevékenységek szervezése a tanulók érdeklődési körének megfelelően történik. A kollégium hagyományai közé tartozik, hogy a kollégiumnak saját ünnepségei is vannak: pl. karácsony, szalézi szentek ünnepe. Egyes hétvégéken külön kirándulásokat is szervezünk kulturális vagy sport célzattal.

Kollégiumunkba támogatjuk az iskolában is működő cigány kultúra oktatását, támogatja a cigányfolklór csoport munkáját.

A kollégium nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében kapcsolatot tart a szülőkkel, az iskolával, civil szervezetekkel, közösségekkel. A kollégiumi nevelők és az iskolai osztályfőnökök között jó munkakapcsolat tartunk fenn, a nevelők részt vesznek az iskolai nevelési értekezleteken.

A kollégiumba vasárnap 16.00-tól 20.30-ig kell megérkezni. (Eltérő esetben a szülő kérelme ill. nagykorú esetén a kollégista előre jelzése szükséges). Hazautazás pénteken van.

Napirend

6:00 Ébresztő

6:20 tisztálkodás, szobarend, reggeli

7:30 Kollégium zárása

14:00 Kollégium nyitása, beérkezés, szabadidő,

16:00 Szilencium (csütörtökönként sportdélután)

18:00 vacsora

18:30 Csoportfoglalkozás a kollégiumban vagy a Don Bosco Sportcsarnokban.

20:00 Szabadidő

20:30  „Buonanotte” (esti ima)

20:45 Szabadidő

21:30 Tisztálkodás, szobarend

22:00 Villanyoltás

A kollégiumi szabályokból:

A napirend és házirend pontos betartása kötelező!

A szobákat rendben kell átadni az ügyeletes nevelőnek. A szemetet ki kell vinni a saját egészségünk és a kollégiumi rend megtartása érdekében és védelmében!

A kirándulásokat előre jelezzük, melyekre a naponta szerzett magaviseleti valamint szobarend pontszám esetén lehet bejutni.

Tiszteld nevelőidet, a kollégium munkatársait és társaidat is!

A kollégiumban tartózkodók érdekében, a kollégium csendességre buzdítunk mindenkit, türelemmel és hozzáértéssel.

A káromkodást és a csúnya szavakat kerülni kell a kollégium életében is.

Szobádban tarts mindig rendet! Étkezni csak az étkező helyiségben szabad.

 Vigyázz az eszközökre, amiket használsz! Ha valamit elkérsz, add minél előbb vissza annak, akitől elkérted.

Látogató fogadása a nevelő engedélyével lehetséges az étkező helyiségben.

„Légy vidám és tedd a jót!”

Don Bosco