, ,

Segítő Szűz Mária körmenet

DSCN9903

Iskolánk idén is részt vett az egyházközség egyik legcsodálatosabb tavaszi eseményén, a Segítő Szűz Mária körmeneten. A körmenet célja az, hogy mindenkinek kivigyük az utcára a jó hírt: a Szűzanya ma is segít és vigyáz ránk jó édesanyaként, és soha senkit nem hagy el. Ez az öröm nem maradhat meg a templom falai közt, így május 24-én útnak is indultunk a Don Bosco Iskola elől.

Velünk tartottak a szalézi atyák, a teljes szalézi közösség, a teljes egyházközség, iskolánk jónéhány buzgó tanulója minden osztályból, a teljes tanári kar és minden dolgozónk, valamint természetesen maga a Szűzanya is, akit látható formában, egy szobor képében vittek az egyre hosszabban kanyargó körmenet előtt.

Az egyházközség tagjai közül többen vállalták az út során a rózsafüzér szolgálatát, így a körmenet hosszú sorára rácsodálkozó járókelők is hallhatták, hogy mennyire fontos Istent és a Szűzanyát kérni és dicsérni. Lehetséges, hogy Isten így ültette el az ő szívükbe is a hit kicsiny magocskáját, s talán jövőre már őket is üdvözölhetjük a körmenetben.

Miután énekelve, imádságos lélekkel, az utcákon lassan vándorolva elértük a Szent Család templomot, minden Szűzanyát dicsérő lélek elfoglalta helyét a padokban, ahol együtt, közösen elimádkoztuk a Lorettói litániát, égi Édesanyánk tiszteletére. Ezután kezdetét vett a szentmise, melyet Tőkés György SJ, arlói plébános atya celebrált. Ez a szentmise is megerősített minket abban, hogy Szűz Mária valóban erős segítőnk és közbenjárónk ma is. György atya prédikációját nemcsak a felnőttek, hanem a diákok és a gyerekek is figyelmesen hallgatták, mivel egyszerű, érthető, de figyelemreméltó szavaival elérte a szíveket.

A záróáldás után az egyházközség és a szalézi rend köszönetet mondott György atyának, hogy elfogadta a szentmise főcelebránsi meghívását. Ekkor mindnyájan úgy éreztük, hogy valóban velünk az Isten, ahogy egy szívvel, egy lélekkel, s György atyával közösen megélhettük e kegyelmi pillanatot. Hála legyen érte Istennek! (DNK)

Hasonló tartalmak